Verdens mest iværksætterlande

Som den amerikanske opfinder Robert Metcalfe engang sagde "Innovation gør verden om. Det skaber velstand og frihed. "Det kan argumenteres for, at for at innovation skal ske, skal mulighederne være til stede, identificerbare og i sidste ende udnyttes til at drive iværksætteres derved fremherskende velstand. Historisk har mange organisationer forsøgt at indkapslere, måle og analysere velstand mellem lande og i tide. Blandt dem har vi i de senere år set et særskilt eksempel på at stræbe efter en "BNP og videre" tilgang. På den måde har de skabt den eneste globale måling af velstand baseret på en bred vifte af indkomst- og velfærdskriterier. Denne klassifikation er den af ​​'velstandsindeks'en udarbejdet af den internationale tænketank The Lagatum Institute. Inden for indekset afhænger en af ​​sine otte delindekser specifikt på iværksætteri og nye forretningsmuligheder.

Legatum velstand Index

Traditionelt har "en lands velstand kun været baseret på makroøkonomiske indikatorer som f.eks. En indkomst fra lande, repræsenteret enten ved BNP eller ved gennemsnitlig indkomst pr. Person (BNP pr. Indbygger)." Legatum velstandsindekset kan ses som et forsøg på at gå over og derudover fokuserer opmærksomheden mod indikatorer, der også måler "velvære" som et supplement til BNP i forbedring af livskvaliteten. Indikatorer, der indkapsler økonomien, iværksætteråndet og mulighederne, styring, uddannelse, sundhed, sikkerhed og sikkerhed, personlig frihed og social kapital indgår således som delindekser inden for den overordnede foranstaltning.

Dette banebrydende indeks blev opbygget ved at kombinere etableret teoretisk og empirisk forskning om determinanterne for rigdom og velvære, hvoraf 89 variabler blev identificeret på tværs af de otte delindeks. Forskning indeholdt officielle data samt undersøgelser af de involverede nationers respektive befolkningsgrupper. Disse variabler blev vægtet af deres "relative betydning", og vægten blev derefter anvendt til de nyeste tilgængelige data. Når de kombineres, blev disse "vægte" derefter brugt til at beregne en subindeks score for hvert land involveret i analyserne. Endelig blev inkluderede lande rangeret for hver delindeks score samt for den samlede velstand.

Svensk iværksætteri og mulighed

I virkeligheden måler Entreprenørskabs- og Opportunity Ranking "et lands iværksættermiljø, dets fremme af innovativ aktivitet og lige muligheder." I denne henseende blev der inden for 2015 Prosperity Entrepreneurship & Opportunity Sub-Index Sverige rangeret som 1st. Undersøgelse af variablerne, der udgør dette underindeks, betyder, at Sverige havde den højeste kombination af internetbåndbredde, mobiltelefoner (total og per person), ikt-eksport, royaltyindtægter, forsknings- og udviklingsudgifter, økonomisk udvikling og sikre internet-servere, og lave Business Start-up omkostninger, alt imens tilbyder et godt miljø for iværksættere. Alle disse faktorer ses som at fremme troen på, at hårdt arbejde faktisk får en forrest i livet. Nationen har også høje placeringer på tværs af subindeksernes spektrum, og livskvaliteten er høj her generelt.

En lejlighedstid for Europa

Interessant er i 2015 16 af de 25 bedste lande for Entrepreneurship & Opportunity i Europa, med 15 af de 16 inden for Vesteuropa, Centraleuropa og Skandinavien. Faktisk optrådte Skandinavien som et område bedst globalt og omfattede 3 ud af de 5 toprangerede lande. Derudover er alle lande, der er nævnt i top 25, undtagen Hongkong, Singapore, Taiwan og Malta, OECD-lande, og alle er klassificeret som "mere økonomisk udviklede lande" (MEDC's).

Briter på stigningen

På den tidsmæssige skala har Storbritannien forbedret sin ranking for Entrepreneurship & Opportunity fra 8. i 2014 til 6. i 2015. På samme måde og mere specifikt mener 88% af briterne i 2015, at hvis du arbejder hårdt, kan du komme videre i livet, op fra 84% i det foregående år. Desuden er landet nu det bedste i Europa for folk, der starter virksomheder.

Lande sorteret efter mulighed

LandEntreprenørskab / Opportunity Ranking
Sverige1
Demark2
Schweiz3
Island4
Norge5
Det Forenede Kongerige6
Østrig7
Finland8
Luxemboug9
Hong Kong10
Forenede Stater11
Singapore12
Holland13
Australien14
Canada15
Tyskland16
New Zealand17
Irland18
Frankrig19
Malta20
Taiwan21
Japan22
Sydkorea23
Belgien24
Slovenien25

Anbefalet

28 fuglearter unikke for Jamaica
2019
Hvad er Indiens hovedstad?
2019
Hvad er California State Bird?
2019