Hvor begyndte den industrielle revolution?

Den Industrielle Revolution begyndte i 1760 og varede indtil omkring 1840. Det var en periode, der var præget af en overgang til en ny fremstillingsproces. Perioden var præget af en overgang fra brugen af ​​hænder til produktion til ansættelse af maskiner, øget anvendelse af dampkraft, effektive jernproduktionsprocesser og indførelse af værktøjsmaskiner. Under den industrielle revolution var tekstil den dominerende industri og også den første til at bruge disse udviklede værktøjer og produktionsmidler. Det markerede et vigtigt vendepunkt i historien, med næsten alle aspekter af det daglige liv påvirket. Befolkning og indkomst begyndte at udvise en stabil vækst med levestandarden, der voksede konsekvent. Men hvor begyndte den industrielle revolution? Og hvorfor begyndte det der?

Start af den industrielle revolution

Historikere har opdelt den industrielle revolution i to dele; den første industrielle revolution, som varede fra midten af ​​det 18. århundrede til omkring 1830 og den anden industrielle revolution, der varede fra midten af ​​det 19. århundrede (eller endog i begyndelsen af ​​det 20. århundrede). Den industrielle revolution begyndte i Storbritannien med mange af de tekniske nyheder, der var af britisk oprindelse. På tidspunktet for dets begyndelse var Storbritannien den førende kommercielle nation og kontrollerede flere handelsrige imperier over hele verden, herunder Nordamerika og Afrika. Det havde også stor politisk indflydelse på det indiske subkontinent gennem East India Company. Britisk indflydelse kombineret med nogle andre faktorer førte til starten af ​​den industrielle revolution.

Hvorfor den industrielle revolution begyndte i Storbritannien?

Der er ingen enkelt grund til, hvorfor den industrielle revolution begyndte i England. Revolutionen skyldtes en række processer, der havde bygget op over en periode. Disse faktorer omfattede tilgængeligheden af ​​naturressourcer, befolkningstilvækst, fred og velstand, innovation og oplysning. Nogle af disse faktorer diskuteres nedenfor.

Tilgængelighed af naturressourcer: Øen Storbritannien er rig på naturlige ressourcer som jern og kul, der var afgørende for den industrielle revolution. Aflejringer af kul og jern var afgørende for udviklingen af ​​nye maskiner. Jern var det vigtigste materiale, der blev brugt til fremstilling af maskiner, mens kul blev brugt til at drive dampmotorerne. Da briterne ikke havde brug for at importere jern og kul, led økonomien ikke nogen mangel.

Landbrugsrevolutionen: Storbritanniens økonomi var baseret på Landbrug, som også var i stigning. Den høje landbrugsproduktivitet betød, at der var nok mad til den britiske befolkning. Tilgængeligheden af ​​fødevarer førte til en øget befolkning, som igen gav tilstrækkeligt arbejde. Da landbruget var rygraden i økonomien, begyndte folk at udføre forsøg med det formål at forbedre landbrugsteknikkerne.

Navigerbare vandveje: Tilgængeligheden af ​​vandveje som vandveje, såsom kanaler og floder, muliggjorde hurtig transport af råvarer og færdigvarer. Transportomkostningerne blev også reduceret betydeligt og gjort tilgængeligheden af ​​de fjerntliggende dele af landet mulig.

Videnskabelig Revolution: Den Industrielle Revolution skylder meget af sin succes til oplysning og den videnskabelige revolution. Håndværkere og lærde blev altid udfordret til at anvende videnskabelig tænkning og innovation i at tackle mekaniske og teknologiske udfordringer. Behovet for at gøre arbejdet nemmere og hurtigere medførte mange innovationer, der var centrale i den industrielle revolution.

Anbefalet

Hvem var den yngste pave?
2019
Hvad var amerikansk luminisme kunst?
2019
Hvilke lande grænser Luxembourg?
2019